De woordzoeker

Spel uitleg:

Op het schoolplein staan woorden met stoepkrijt op de grond geschreven. De leerlingen krijgen in tweetallen een woordenzoeker. De tweetallen gaan bij een woord staan en zoek hem vervolgens in de woordzoeker. Is het woord zowel op het plein als in de woordzoeker gevonden, dan mag je hem afstrepen.

Voorbereiden:

  • Print de woordzoeker uit bijlage  28 of maak je eigen woordzoeker
  • Schrijf met stoepkrijt de woorden op de grond of schrijf ze op papier en verstop deze op het plein.
  • Per tweetal één pen
 

Aanpassingen:

  • In grotere of kleinere groepjes
  • Het spel kan ook binnen worden gespeeld. Knip hiervoor de woorden uit de woordzoeker en verspreid deze over het leslokaal. Maak het extra lastig door ze met plakband ergens op de plakken