Privacybeleid

INLEIDENDE BEPALINGEN

Op deze pagina treft u de 

privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring
zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke draagt de AssistentStudent.
 

Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@assistent-student.nl.In deze privacyverklaring wordt uitgelegd
hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo
wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden
verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft
Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken
van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door
Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die
reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht
voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor
het laatst bijgewerkt op 12-09-2023.

 

SOORTEN, DOELEN, RECHTSGRONDEN EN TERMIJN VAN

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Aan de verwerking van uw gegevens liggen
de volgende rechtsgronden ten grondslag: Namelijk dat de verwerking
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens
worden gebruikt om in contact te komen met de desbetreffende persoon. Bij het
invullen van het aanvraag formulier worden uw gegevens opgeslagen om contact
met u op te kunnen in de toekomst.

Hiervoor vragen wij uw emailadres en een
naam. Het email adres is nodig om contact op te kunnen nemen en de naam wordt
bewaard om de juiste aanhef te gebruiken. De persoonsgegevens worden voor een
termijn van maximaal 2 jaar opgeslagen.COOKIES

Verantwoordelijke maakt op haar
website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data
dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de
website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische
informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze
privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke
technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien
van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te
volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit
helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen
leveren. De cookies worden gebruikt om het aantal website bezoekers bij te
houden en te kijken welke pagina’s het meest worden bezocht. Dit wordt gedaan
aan getallen en niet met persoonsgegevens.VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op deze website.Het kan zo zijn dat deze website links
bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de
Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website
terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.
Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk
voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.
Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun
privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

 

DOORGIFTE AAN ANDERE VERWERKERS 

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering
van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij
denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke
verzorgt. De mogelijke verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van
Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden
gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke
verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde
instanties.BEVEILIGING 

Verantwoordelijke heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van
u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een
SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd
worden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op
een server in Nederland.UW PRIVACYRECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie,
verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens
overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan 
info@assistent-student.nl.Indien u een klacht wil indienen over
Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan
kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens). U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief
door een e-mail te zenden aan 
info@assistent-student.nl