Hollandse Estafette

Spel uitleg:

De leerlingen worden in groepen van 4 verdeeld. Ieder groepje heeft een eigen kaart (van Nederland ) met bijhorende plaatjes (provincies of hoofdsteden). De leerlingen moeten om de beurt de juiste provincie op de kaart plakken. Welk groepje heeft als eerste de juiste plekken op de kaart geplakt?

Voorbereiden:

  • Print bijlage 16
  • Zorg voor kleef-gum

Aanpassingen:

  • Maak de weg naar de kaart moeilijker door obstakels toe te voegen zoals een slalom, door hoepels springen of achteruit lopen.