Kleur het ijsje in

Spel uitleg:

Laat de leerlingen in tweetallen spelen. Iedere leerling krijgt een eigen blad. De leerlingen dobbelen om en om. Er mag alleen gekleurd worden als het aantal dat is gedobbeld gelijk is aan het aantal op het blad. Wie heeft als eerste alle bolletjes gekleurd?

Voorbereiden:

  • Print bijlage 8
  • Pak per tweetal een dobbelsteen