My favorite song

Spel uitleg:

De leerlingen zoeken in tweetallen hun favoriete Engelse liedje op en gaan deze vertalen. Daarna bedenken ze een dansje hierop. Als er tijd over is, laat de leerlingen om de beurt het dansje voor de klas voordoen.

Voorbereiden:

  • Van te voren gepaste liedjes uit kiezen

Aanpassingen:

  • Just dance liedjes aanzetten