Samen over de hindernissen

Spel uitleg:

De leerlingen leggen in tweetallen het parcours af. Aan het einde van het parcours staat een bak met werkwoorden. De leerlingen moeten samen de : ik- vorm, hij/zij – vorm (tegenwoordige tijd en verleden tijd) en het voltooid deelwoord op het wisboordje schrijven. Het tweetal loopt terug naar de start en laat de antwoorden checken. Nu is de volgende in de rij.

Voorbereiden:

  •  Print bijlage 27 voor werkwoorden 

2 รก 3 parcours maken:

  • Slalom om de pionnen
  • Achteruit lopen tot de pion
  • Springen door de hoepels
  • Door de hoepel heen
  • Kikkersprongen tot de pion
  • Hinkelen
  • Een bal balanceren op de platte hand
 

Aanpassingen:

  • Pas de groepen aan
  • Pas het parcour aan