Tic tac toe

Spel uitleg:

De leerlingen werken in tweetallen, elk tweetal heeft een eigen blad en 2 pennen met een andere kleur. De leerlingen schrijven om de beurt een woord op die past bij het gekozen thema. Heb je 3 woorden op een rij kunnen opschrijven? Dan heb je 1 punt. Degene met de meeste punten aan het einde van het spel wint!

Voorbereiden:

  • Print het werkblad uit bijlage 22

Aanpassingen:

  • Maak andere tweetallen