Werkwoord spelling

Spel uitleg:

Moet er een d of een t achter het woord? De begeleiding noemt een woord, de leerlingen moeten nu kiezen of het woord eindigt met een d of een t.

Kiezen door:

  • Naar een kant te lopen
  • Te springen op de d of de t ( met stoepkrijt op de grond)
  • Een bal te gooien
  • Een bal te schieten

Voorbereiden:

  • Bedenk al een aantal woorden die eindigen met een d of een t. 

Aanpassingen:

  • Werk in tweetallen of groepjes
  • Voeg een extra opdracht toe zoals huppelen, hinkelen, kikkersprongen