Woorden met een ....

Spel uitleg:

De leerlingen  moeten om de beurt een woord maken met letter. Maak het visueel door de letters uit te printen.

Voorbereiden:

  •  Print de letters uit bijlage  21

Aanpassingen:

  • Werk in groepjes van 3 of 4 leerlingen
  • De leerlingen moeten een woord bedenken met betrekking op een thema.  
woorden met een