Zoek de woorden

Spel uitleg:

Door de klas/schoolplein zijn woorden in het enkelvoud verstopt. Als de leerling een woord heeft gevonden moet hij/zij op het wisbordje het meervoud opschrijven.

Voorbereiden:

  • Print bijlage 19
  • Zorg voor wisboordjes of een schriftje

Aanpassingen:

  • Werk in tweetallen of in groepjes
  • Kies eigen woorden uit een thema die wordt behandeld in de klas.
  • Voeg een extra opdracht toe zoals hinkelen, achteruit lopen, kikkersprongen of het balanceren van een tennisbal op je platte hand.