Zoek je maatje

Spel uitleg:

Van elke rekensom zijn twee dezelfde, zoek degene met dezelfde sommen en reken samen uit! gelukt? Haal dan een nieuw kaartje.

Voorbereiden:

  • Print de + sommen uit bijlage 11
  • Print de – sommen uit bijlage 12
  • Print de + en – sommen uit bijlage 13   
 Print elke bijlage 2x zodat je twee dezelfde kaartjes hebt.
 

Aanpassingen:

  • Hinkelend
  • Kikkersprongen
  • Achteruit lopen
  • Huppelend