Zweeds loopspel

Spel uitleg:

Verspreid vragen of sommen door de school of schoolplein. Maak vervolgens groepen van ongeveer vier leerlingen, afhankelijk van hoe groot de klas is. 

Het doel van het spel is met je groepje zo snel mogelijk alle opdrachten af te hebben. Wie dat het snelste doet, heeft het spel gewonnen. Uit elk groepje mag telkens maar 1 leerling lopen richting de vraag. De leerling mag de vraag lezen en moet deze goed onthouden om te vertellen aan de groep. Het briefje zelf mag dus niet meegenomen worden. De leerling koppelt de vraag terug aan het groepje en probeert deze samen op te lossen. Als het antwoord is opgeschreven mag deze niet meer aangepast worde. Nu is de volgende uit de groep aan de beurt om te lopen naar de vragen.

Voorbereiden:

  • Print de kaartjes van bijlage 5 en verspreid deze door de gekozen ruimte
  • Zorg dat elk groepje 1 pen heeft
  • Print het antwoordenblad
  • Print de antwoorden
 

Aanpassingen:

  • Grotere of kleinere groepjes
  • Maak sommen met betrekking op het onderwerp wat besproken wordt in de klas. Bijvoorbeeld breuken.